Сыйлыкка корсотулгондор

2017 адамга ыйгарылат

Аты-жонуАймак
Абдышев Канат Ыссык-Кол коругу
Калчаев Асанбек
Рыспаевич
Ыссык-Кол коругу
Асылбеков Суймонкул
Турсунбекович
Каначуу жаратылыш паркы
Жусупов
Маккамбай
Сарыбаевич
Сурма-Таш коругу
Шадыкан уулу
Кадыр
Беш-Таш жаратылыш паркы
Курманкожоев
Нурлан Алыкадырович
Салкын-Тор жаратылыш паркы
Доконбаев Улан Ишембаевич Ысык-Колдук Жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу болуму

2016 адамга ыйгарылат

Аты-жонуАймак
Чыныев ЖуманПадыша-Ата коругу
Чынасылов БактыбекСары-Челек коругу
Абдыкаримов Урустамали Хамдамалиевич Сурма-Таш коругу
Малабаев Данияр Атамырзаевич, Таштанов Нурболот Казатбекович Сары-Челек коругу
Айбашев Абдыбап ПакыровичСурма-Таш коругу
Талипов Кумар КасеновичНарын коругу
Акматов Жыргалбек Жумалиевич Нарын коругу
Мукамбетов Канат Турарович Ыссык-Кол коругу
Савданбеков Шамиль Токонович Ыссык-Кол коругу

2015 адамга ыйгарылат

Аты-жонуАймак
Солоков УрматСарычат-Ээрташ коругу