Программа тууралуу

Жаратылышты  коргоо боюнча «Корукчу-Жаран» программасы  буткул Кыргызстан боюнча тузулгон озгочо корголуучу жаратылыш аймактарынын корукчуларына жана чек арасында жашаган жарандарга мыйзамсыз анчылык жана браконьерчиликке каршы курошууго жардам корсотот.

«Корукчу-Жаран» жаратылышты коргоо программасы деген эмне?

«Корукчу-Жаран» программасы Кыргыз Республикасынын Окмоту, «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan» коомдук фондусу жана «Snow Leopard Trust» эл аралык илбирстерди коргоо уюмунун ортосунда иштелип чыккан. Программага Кыргызстандын бардык 22 жаратылыш парктары менен коруктары киргизилген.

Бул программанын алкагында жаратылыш корукчулары мыйзамсыз анчылыкты жана браконьерчиликти жок кылуу жана мыйзамдын чегинде жоопко тартуу иш-аракеттерин жакшыртуу максатында Интерпол менен мамлекеттик айлана-чойрону коргоо жана токой чарбачылыгы агенттиги тарабынан мыйзамсыз ан уулоо жана браконьерчиликке каршы укуктар тууралуу окуу жана керектуу жабдыктар менен камсыз болушат. Браконьерлерди колго тушуруп, мыйзам астында жоопко тарттырууга  чон комок корсоткон корукчулар менен жарандар сыйлык тапшыруу аземинде эл алдында таанылып акчалай сыйлыкка ээ болушат.

Эрежелер:  Кимдер жана кандай жол менен сыйлыкка ээ боло алышат?

Эгер сиз корукчу болсонуз (жаран дагы каттоого укуктуу) жана мыйзамсыз анчыны кармасаныз сиз сыйлыкты алуу учун мыйзамсыз анчылыктын фактысын официалдуу каттоого аракет кылышыныз керек.

Кошумча тушундурмо:

  • Атайын комиссиянын чечими менен 15 000 сом акчалай сыйлык  корукчуга (егерьге), граждандык жаранга же группага толонот эгер: мыйзамсыз анчы озгочо корулган аймактын ичинен атылган кийик же илбирс менен кармалса
  • Эгерде мыйзамсыз анчы озу кармалып катталбай бирок мыйзамсыз куралы озгочо корголуучу аймактан конфискацияланса егерьге, граждандык жаранга же группага 5000 сом толонот
  • Сыйлыкты алуу учун мыйзамсыз анчылык окуясы же курал конфискацияланган учур (окуя) корук администрациясында же жергиликтуу ички иштер органында официалдуу катталып (регистрацияланып) протокол тузулушу керек. Толонгон айыптын квитанциялары (же копиясы) Илбирсти Коргоо Фондунан (SLF) сыйлык алуу учун далил катары корсотулушу зарыл.
  • Толонгон доо акынын (иск) 30% олчомундогу сыйлык корукчуга (егерьге), граждандык жаранга, же группага Мамлекеттик жаратылышты коргоо жана токой чарбасы агенттиги тарабынан каралган.
  • Жылына бир жолу Илбирсти Коргоо Фонду, Мамлекеттик жаратылышты коргоо жана токой чарба агенттиги менен биргеликте (дуйнолук жапайы жаратылыш кунундо 3-мартта же илбирсти коргоо кунундо 23-октябрьда) атайын кече уюштурат. Ал кечеде жыл ичинде катталган мыйзамсыз анчылык учурлары белгиленип, окуяны каттаган егерь, граждандык жаран же группа акчалай сыйлыгын жана сертификатын алат.

Уюштуруучулар

Бул программа Кыргыз Республикасынын Окмоту, «Snow Leopard Trust» эл аралык илбирстерди коргоо уюму жана «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan» коомдук фондусунун ортосундагы кызматташтыктын негизинде иштелип чыккан.

Корукчуларды окутууну мамлекеттик айлана-чойрону коргоо жана токой чарбачылыгы агенттиги Интерпол менен биргеликте откорот.

Бул долбоор Улуу Британия Окмотунун IWT Challenge Фондусунун жардамы менен ишке ашырылууда.

Финансылык колдоо корсоткондор:

  • «Woodland Park» зоопаркы,
  • «Whitley Fund for Nature» жетекчилиги астында  партнердук колдоо корсоткон Segre фондусу